Miquel Lluís Mestre Mestre

TIC | AAPP

experiència laboral

Director Insular

Consell Insular de Mallorca

Direcció Insular de Suport i Coordinació Municipals

Gerent

Consorci TIC Mallorca

Funcions pròpies del càrrec segons els estatuts del consorci

Gerent

GSBIT

Gestió econòmica, financera i comercial
Representació institucional i enllaç amb patronal CAEB
Assessorament en licitacions i cooperació empresarial

Gestor de Projectes

Fundació BIT

Treballador Autònom en Desenvolupament web i gestió de xarxes socials. Desenvolupaments en Joomla, Drupal i Wordpress. Administració sistemes LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)

Consultor ecommerce

Autònom

Desenvolupament web i gestió de xarxes socials. Desenvolupaments en Joomla, Drupal i Wordpress.
Creació i Gestió de contingut
Google SEO/SEM

Cap de Programes i Serveis

Insitut Hípic de Mallorca

Promoció exterior de l’institut i de l’Hipòdrom Son Pardo
Comunicació, Patrocinis i Gestió contracte publicitat

Consultor de Projectes Sector Públic

GIT Consultors

Projectes Ciudades Digitales - Consell de Mallorca
Projectes AVANZA - CAIB – Ministeri de Indústria
Projectes PROFIT - CAIB – MITYC - MEC
Projectes Ajuntament de Palma
Comunicació, Patrocinis i Gestió contracte publicitat

Director de Qualitat

UNICMALL

Gestió integral del Sistema de Qualitat ISO9001 per la Certificadora TÜV

Ponències i cursos impartits

 • 2016 Acció Formativa del SOIB MP172/15 Eines web 2.0 aplicades a la gestió i comercialització d’empreses
 • 2014-15 Formador per al programa Dr TIC de la Fundació BIT :
  • Com connectar amb els meus clients mitjançant Facebook i Twitter
  • Requisits bàsics d’una web
  • Introducció al Comerç Electrònic
  • Introducció al SEO, optimització de págines web per als cercadors
 • 2013 Curs de Venda online de Productes Primaris i Elaborats per a agents del sector primari, organitzat per SEMILLA
 • 2012 Taller «Les xarxes socials en l'administració pública»
 • 2009-14 Vàries accions formatives per a usuaris de la Xarxa de Telecentres de les Illes Balears:
  • Introducció a Internet
  • Ofimàtica amb LibreOffice
  • Xarxes Socials
  • Foment de l'Administració Electrònica
 • 2007 Taller "Lideratge d'equips innovadors" per a joves empresaris emmarcat en la Xarxa d'Antenes Tecnològiques

Altres

 • 2014-16 Represenant de GSBIT a la Comissió d'Innovació de CAEB.
 • 2014 Organització de la Jornada: els municipis dins l'entorn SmartCity. Ajuntament de Campos i Fundació BIT.
 • 2005-10 Membre del Comitè Editorial de la Revista de Psicologia del Deporte. Editor Web i Revista online

Miquel Lluís Mestre

TIC | AAPP

Miquel Lluís Mestre

TIC | AAPP